Nuoret tekemässä

Nuoret ovat aktiivisesti osallisina Pulssin tapahtumien ja kurssien toteuttamisessa.